เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำมหาวิทยาลัยจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นคณาจารย์ร้อยละ 10 ปริญญาไม่บังคับสิ่งพิมพ์

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำมหาวิทยาลัยจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นคณาจารย์ร้อยละ 10 ปริญญาไม่บังคับสิ่งพิมพ์

มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาจะสามารถจ้างเว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงได้ในไม่ช้าในฐานะคณาจารย์ภายใต้หมวดหมู่ใหม่ที่จะไม่บังคับใช้ข้อกำหนดคุณสมบัติทางวิชาการอย่างเป็นทางการและการตีพิมพ์

การตัดสินใจของคณะกรรมการ University Grants Commission (UGC) ในการประชุมครั้งที่ 560 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และโครงการ “Professors of Practice” 

มีแนวโน้มที่จะได้รับแจ้งในเดือนหน้า

ตามแนวทางร่างที่ได้รับการอนุมัติของ Professors of Practice ที่เข้าถึงโดย PTI ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สื่อ วรรณกรรม ผู้ประกอบการ สังคมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ข้าราชการพลเรือน และกองกำลังติดอาวุธ เป็นต้น จะมีสิทธิ์ได้รับการว่าจ้าง

“ผู้ที่ได้รับการพิสูจน์ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหรือบทบาทเฉพาะของตนด้วยบริการหรือประสบการณ์อย่างน้อย 15 ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอาวุโสจะมีสิทธิ์ได้รับศาสตราจารย์ด้านการปฏิบัติ วุฒิการศึกษาที่เป็นทางการจะไม่ถือว่าจำเป็นสำหรับตำแหน่งนี้หากมี 

แนวปฏิบัติทางวิชาชีพที่เป็นแบบอย่างแทน” อ่านแนวทางปฏิบัติ ซึ่งน่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่กำลังจะจัดขึ้น “ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดของสิ่งพิมพ์และเกณฑ์คุณสมบัติอื่น ๆ ที่กำหนดไว้

สำหรับการรับสมัครคณาจารย์ในระดับศาสตราจารย์อย่างไรก็ตามพวกเขาควรมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ” ตามแนวทาง คณะกรรมาธิการได้ตัดสินใจว่าจำนวนอาจารย์ภาคปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา (HEI) ณ เวลาใด ๆ ไม่ควรเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ของตำแหน่งที่ถูกคว่ำบาตร

คณาจารย์ที่อยู่ภายใต้โครงการนี้จะมีส่วนร่วมในสามประเภท — ศาสตราจารย์ด้านการปฏิบัติที่ได้รับทุนจากอุตสาหกรรม ศาสตราจารย์ด้านการปฏิบัติที่มีส่วนร่วมโดย HEIs จากแหล่งข้อมูลของตนเองและศาสตราจารย์ด้านการปฏิบัติบนพื้นฐานกิตติมศักดิ์

“การมีส่วนร่วมของอาจารย์ภาคปฏิบัติ

จะมีระยะเวลาที่แน่นอน การว่าจ้างของพวกเขาจะไม่รวมถึงตำแหน่งที่ถูกลงโทษของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย มันจะไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนตำแหน่งที่ถูกลงโทษและการรับสมัครอาจารย์ประจำ โครงการจะไม่ เปิดรับผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสอน ไม่ว่าจะรับใช้หรือเกษียณ” แถลงการณ์ระบุ

จำนวนเงินรวมซึ่งตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันและผู้เชี่ยวชาญจะจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ได้รับการว่าจ้างในประเภท

“การมีส่วนร่วมอาจใช้เวลาไม่เกินหนึ่งปี เมื่อสิ้นสุดการมีส่วนร่วมครั้งแรกหรือการขยายเวลาต่อมา HEI จะทำการประเมินและตัดสินใจเกี่ยวกับการขยายเวลา HEI จะกำหนดขั้นตอนการประเมินของตนเองสำหรับการขยายตามผลงานและ ความต้องการของผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วม

เป็น Professors of Practice ระยะเวลาสูงสุดในการให้บริการของ Professor of Practice ในสถาบันที่กำหนดไม่ควรเกินสามปีและสามารถขยายได้อีกหนึ่งปีในกรณีพิเศษและการบริการทั้งหมดไม่ควรเกินสี่ปีไม่ว่าในกรณีใด ๆ ” เอกสารอ่านแล้ว

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและออกแบบหลักสูตร

และหลักสูตร การแนะนำหลักสูตรใหม่และการบรรยายตามนโยบายของสถาบัน การส่งเสริมนักศึกษาในโครงการนวัตกรรมและผู้ประกอบการ และการให้คำปรึกษาที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมเหล่านี้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้สำหรับอาจารย์ภาคปฏิบัติ

พวกเขายังจะเน้นไปที่การยกระดับความร่วมมือในอุตสาหกรรมและวิชาการ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาร่วมกับคณาจารย์ประจำ จัดให้มีการบรรยายพิเศษและโปรแกรมการฝึกอบรม และดำเนินโครงการวิจัยร่วมหรือบริการให้คำปรึกษาร่วมกับคณาจารย์ประจำของ HEI ที่เกี่ยวข้อง

“รองอธิการบดีและกรรมการอาจเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงสำหรับตำแหน่ง Professor of Practice ผู้เชี่ยวชาญที่ยินดีให้บริการอาจได้รับการเสนอชื่อหรือส่งการเสนอชื่อไปยังรองอธิการบดีพร้อมข้อมูลชีวประวัติโดยละเอียดและบทสรุปเกี่ยวกับผลงานที่เป็นไปได้

 ให้กับ HEI การเสนอชื่อดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งประกอบด้วยศาสตราจารย์อาวุโสสองคนจาก HEI และสมาชิกภายนอกที่มีชื่อเสียง 1 คน ตามคำแนะนำของคณะกรรมการนี้สภาวิชาการและสภาบริหารหรือหน่วยงานตามกฎหมายของ HEI จะเป็นผู้ตัดสิน ในการสู้รบ” มันกล่าว.

“เรายินดีที่จะพาพวกเขาไป” เบเกอร์กล่าว “โรงพยาบาลต่างๆ ดำเนินการอย่างไม่เห็นแก่ตัวโดยการขนส่งผู้ป่วยเหล่านั้น เพราะพวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่สามารถรับมือได้หากไม่มีบุคลากรที่เหมาะสม การเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นเป็นที่ประจักษ์”

สำหรับชาวอเมริกันที่สงสัยว่าพวกเขามีCovid-19หรือไม่ มีการทดสอบสองประเภท: ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส (PCR) และแอนติเจนอย่างรวดเร็ว (บางครั้งเรียกว่า “การทดสอบอย่างรวดเร็ว”) การทดสอบทั้งสองทำงานในรูปแบบที่แตกต่างกัน และแต่ละประเภทมีจุดแข็งและจุดอ่อน 

อันไหนดีกว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แต่แนวทางการทดสอบอย่างเป็น ชายชาวเอลปาโซเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังจากการปะทะกันเมื่อเช้าวันพุธที่ถนนซาราโกซาในหุบเขาตอนล่าง ตำรวจกล่าว

แพทริก ไอแซก อากีลาร์ วัย 22 ปี จากฝั่งตะวันออก เสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังจากการปะทะกันสล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง